Anläggning

Schakt- och entreprenadarbeten

Med vår expertis och erfarenhet kan vi hantera allt från mindre utgrävningar till storskaliga markarbeten med precision och effektivitet.

Vårt dedikerade team av erfarna maskinförare arbetar noggrant för att säkerställa att varje projekt utförs med högsta kvalitet och inom angivna tidsramar. Oavsett om det gäller anläggning av vägar, grundläggning för byggnader eller andra markrelaterade arbeten, kan ni lita på oss för pålitliga och professionella resultat.

Maskintjänster

Vi tillhandahåller maskintjänster för anläggningsprojekt, med fokus på gräv- och lastmaskiner. Oavsett om det handlar om att gräva fundament för byggnader, lägga kablar och rör eller flytta material, så har vi den rätta utrustningen och kompetensen för att klara av uppgiften.

Vi är välutbildade och kunniga för att säkerställa att arbetet utförs effektivt och säkert. Med vårt fokus på kvalitet och pålitlighet kan ni lita på oss för att leverera på era anläggningsbehov.

Skogsentreprenader

Norsjöfrakt är er pålitliga partner för skogsentreprenader. Vi erbjuder en rad tjänster, inklusive nybrytning av skogsbilvägar, renovering och rustning av befintliga vägar samt grusförbättring.

Med vår expertis och moderna utrustning säkerställer vi effektiva och hållbara lösningar för era behov.

Vintertjänster

Norsjöfrakt står till tjänst för effektiv snöröjning och plogning av vägar, gator och fastigheter, inklusive skogsbilvägar. Vår dedikerade personal och pålitliga utrustning är redo att hantera snö och is för att säkerställa säkra och framkomliga vägar, oavsett väderförhållanden.

Lita på oss för pålitlig och professionell snöröjningstjänst som möter era behov. Kontakta oss idag för att diskutera era snöröjningsbehov.

Effektiva, tillförlitliga och miljövänliga transporter

Vi har lång erfarenhet av effektiva, tillförlitliga och miljövänliga transporter. Vi erbjuder även skräddarsydda lösningar för ditt transportbehov.

Norsjöfrakt bildades i början av 1940 talet. Idag är vi ett väl etablerat transport-entreprenad och materialsäljande företag med säte i Norsjö. Företaget ägs av 8 delägare. Tillsammans förfogar dessa över 30 enheter och sysselsätter omkring 35-40 personer.

Vill du veta mer om våra tjänster?

Kontakta oss idag så berättar vi mer om hur vi kan stå till tjänst för just era behov!
Kontakta oss
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram