Andreas Larsson och Daniel Larsson      
Bröderna Larssons Åkeri
Daniel startade företaget 1994. Idag är också Andreas delägare och tillsammans med fem anställda driver de Bröderna Larssons Åkeri.
Specialiteten är miljö- och containertransporter. Kunderna är företag och privatpersoner. 

Kontakt: 070-372 08 45

Företaget erbjuder: 
- Maskin/ och tunga transporter
- Snöröjning
- Miljötransporter
- Traktortjänster
- Vägunderhåll
- Salubetongtransporter

Inom företaget finns följande behörigheter:
ADR certifikat
Arbete på väg
Tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall
(36 § avfallsförordningen (2011:927))
VTLKontor
Storgatan 44
935 32 Norsjö, Se karta »


Postadress
Box 4
935 21 Norsjö, SWEDEN
Kontakt
Mail: Info@norsjofrakt.se
 
Tel: 0918-333 45
Fax: 0918-337 00

Organisation
BG: 763-4371
Org nr: 556621-3871
Vi på Norsjöfrakt
VD. Lars Eriksson
0918-333 59
Mob: 070-669 54 50
lars@norsjofrakt.se
Marie Avander
Trafikledning Anläggning, grus
0918-333 47
Mob: 070-656 24 12
marie@norsjofrakt.se
Eva Holmström
Miljö & slambil, Ekonomi
0918-100 58
Mob: 076-103 69 99
eva@norsjofrakt.se
 Therese Mörtsell
 
Trafikledning fjärr & specialtransporter
 0918-33346
 Mob: 070-663 33 46

 Therese@norsjofrakt.se